Palnagarden. 

Eit av gardsbruki på Henja heiter i dag Palnagarden. I si tid stod det ei kyrkje her. Ingen veit kor tid kyrkja på Henja vart bygd, men ho stod i alle fall ferdig før Svartedauden råka landet i 1349 - kansje var ho mykje eldre.

palne1.jpg (25541 bytes)

Her ser me husa på Palnagarden. Heljegarden ligg bak til høgre. Skimtar nett i Heljefjøsen

Henjatunet