Veret på 

Henjum i Hermansverk

61º 11´ 256´´ N    /    6º 50´294´´Ø

Leikanger kommune Sogn og Fjordane fylke  

Høgde over havet: 60 meter.

Verdata vert henta frå verstasjonen WMR 918 i Henjavegen

Klikk her får å oppdatere!

Verprognose     

   

       

                          

 

 

                   Verdiar for   max / min  vert resette automatisk kvar dag kl. 0:00.